ترجمه‌/تصحیح متن

ترجمه‌/تصحیح متن

تیم ما با توجه به تقاضای زیاده هموطنان عزیز در داخل آلمان برای کار های ترجمه و یا تصحیح متن نوشته شده، این نوع از خدمات را هم ارائه می دهد.

ترجمه متون می تواند شامل : نامه های دریافتی در آلمان، متن های مختلف درسی و یا غیره باشد.

تصحیح متون می تواند شامل : نامه های نوشته شده، متن های مختلف برای امتحان زبان و یا غیره باشد.

⚠️ توجه:  ترجمه متون های مختلف به زبان فارسی یا آلمانی حداکثر تا دو صفحه A4 انجام می شود.متن ترجمه شده، ترجمه‌ی رسمی و تایید شده از دادگستری نمی‌باشد . بلکه ترجمه بر اساس خواسته‌ ی شما و یا برای درک و فهم یک متن، ترجمه شده و برای شما فرستاده می‌شود. (از ترجمه‌ی مدارک شناسایی و یا مدارک تحصیلی و کاری معزوریم)

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز:

  • فایل متن در فرمت های PDF و یا DOC