دانشگاه های شهر هانوفر

Rathaus Hannover

شهر هانوفر(Hannover) که در ایالت نیدرزاکسن (Niedersachsen) قرار دارد، تنها شهری  است که در این ایالت که کالج دولتی دارد. از این رو مقصد بسیاری از دانشجویان خارجی می باشد. در این شهر ۵ دانشگاه و بسیاری از موسسه های آموزشی و بین المللی وجود دارد.

Leibniz Universität (LUH)

Website: www.uni-hannover.de
Tel.: +49 511 762 – 0
Email: studium@uni-hannover.de

Leibniz Universität Hannover

دانشگاه Leibniz هانوفر در ۱۸۳۱ فعالیت آموزشی خود را تحت عنوان مدرسه عالی آغاز کرد. با گذشته زمان این دانشگاه با عناوین مختلفی به فعالیت می پرداخت تا سال ۱۹۶۸ که عنوان دانشگاه تکنیک را به خود گرفت و از سال ۱۹۷۸ به اسم امروزی که ما می شناسیم Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover درآمد.  امروزه این دانشگاه با ۲۵۰۰۰ دانشجو و بیش از ۵۰ رشته ی تحصیلی به فعالیت خود ادامه می دهد.

دانشکده ها

 • Fakultät für Architektur und Landschaf (دانشکده معماری)
 • Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie (دانشکده عمران)
 • Fakultät für Elektrotechnik und Informatik (دانشکده الکتروتکنیک و کامپیوتر)
 • Juristische Fakultät (دانشکده حقوق)
 • Fakultät für Maschinenbau (دانشکده مکانیک)
 • Fakultät für Mathematik und Physik (دانشکده ریاضیات و فیزیک)
 • Naturwissenschaftliche Fakultät (دانشکده علوم)
 • Philosophische Fakultät (دانشکده فلسفه)
 • Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (دانشکده اقتصاد)

ویژگی ها:

 • پذیرش برای این دانشگاه از طریق Uni-Asisst انجام می شود.
 • رنکینگ این دانشگاه ۳۵۱ تا ۴۰۰ در جهان و ۲۴ در آلمان می باشد
 • بیشتر رشته های این دانشگاه به زبان انگلیسی هم ارائه می شوند.
 • شهریه دانشگاه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هر ترم تحصیلی می باشد.
 • این دانشگاه حدود ۴۰۰۰ دانشجوی بین المللی دارد.

Hochschule Hannover (HsH)

Website: www.hs-hannover.de
Tel.:
Email: 

Hochschule Hannover