پر کردن فرم ها

پر کردن فرم ها

موردی که در دفاتر و کار ‌های اداری آلمان خیلی رایج است. پر کردن فرم های در‌خواستی در زمینه‌های مختلف خدماتی است. کشور آلمان کشوری است با یکی از بیشترین کاغذ بازی در کار های اداری مختلف، از این رو اهمیت ویژه ایی به فرم ها و اطلاعات وارد شده می‌دهند.

تیم ما در پر کردن فرم ها در قالب استاندارد‌های آلمان خدماتی را در دو دسته‌ی زیر ارائه می دهد.

فرم های سفارت آلمان / ویزامتریک

فرم‌های درخواست شده از سفارت آلمان جزو مهمترین اطلاعاتی است که شما به سفارت ارائه می‌دهید برای همین باید در پر کردن این فرم‌ها دقت لازم رو به خرج بدهید. فرم‌های درخواستی باید به درستی و با صحت کامل پر و امضا بشوند. اطلاعات پر شده در فرم ها با سیستم های کامپیوتری کنترل و بررسی می‌شوند تا درستی اطلات شما تایید شود. برای همین برای پر کردن فرم ها از اطلاعات واقعی و یک زبان واحد استفاده کنید. تیم ما برای فرم های مختلف سفارت آلمان را با توجه به اطلاعات فردی شما تکمیل و برای شما ارسال می‌کند. (مثال: فرم درخواست ویزای‌های مختلف شنگن)

فرم های درخواست پذیرش برای دانشگاه ها / کالج ها

برای پر کردن فرم ‌های دانشگاهی که برای درخواست پذیرش از دانشگاه‌های مختلف در رشته‌های مختلف تهیه شده است، می‌توانید از خدمات تیم ما استفاده کنید تا به آسانی و کمترین زمان فرم های مربوط به دانشگاه‌ را تکمیل کنید.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز:

  • صفحه‌ی اول پاسپورت
  • پاسپورت‌ها قبلی
  • رزومه‌ی شخصی
  • اطلاعات فردی که توسط مشاورین ما پرسیده می‌شود