اونی اسیست چیست؟

اونی اسیست چیست؟

اونی اسیست (Uni-Assist) در واقع یک مرکز و یک موسسه واسط بین شما و دانشگاه های آلمان است که در شهر برلین واقع شده است.

وظیفه ی اونی اسیست در واقع، ارزیابی و معادل سازی مدارک شما به سیستم آموزشی آلمان است. به جای اینکه هر دانشگاه مدارک شما را جداگانه ارزشیابی کند، مرکزی به نام اونی اسیست تاسیس کردند که این وظیفه را به صورت گسترده تری انجام می دهد. همچنین این موسسه وظیفه دارد تا از صحت و کامل بودن مدارک شما اطمینان حاصل کند.

مراحل ۱۱ گانه اخذ پذیرش ـ مرحله اول و دوم

مراحل ۱۱ گانه اخذ پذیرش ـ مرحله اول و دوم

مرحله اول : تصمیم گیری، مشورت و علاقه  تصمیم گرفتن برای مهاجرت اولین و مهم ترین قدم شما برای شروع زندگی جدید است. بهتره توضیحات کلی ای در رابطه با مهاجرت بهتون بدم تا شاید بتونم دیدتون رو بازتر کنم